Home

Középkor fogalma irodalom

Az irodalom művelői: a világi papság és a szerzetesek, a vándor énekmondók, az egyházi vagy világi hivatalok. A középkor irodalmában élte virágkorát a vallásosság mellett a lovagi kultúra is, mely számos költeményt eredményezett az utókor számára. Tananyag ehhez a fogalomhoz: Lovageszmény A vallásos irodalom egyik alapműve a középkor végén A teológia summája (Summa theologica, 1267—1273), Aquinói Szent Tamás alkotása, a keresztény teológia nagyszabású rendszerezése. Neki már kortársa Dante Alighieri, aki néhány évtized múlva hasonló feladatot vállal szépirodalmi főművével, az Isteni Színjáték kal

A középkor fogalma történelmileg a Római Birodalom bukásához kötődik (476). Az irodalom általában elfogadja ezt a korszakolást, bár a korábbi ókeresztény írókat (pl. Szt. Ágoston, Szt. Jeromos) a középkorhoz szokták sorolni. A középkor időszaka a reneszánszig tart (kb A lovagi irodalom másik kiemelkedő műfaja a lovagregény. A középkor egyik leghíresebb lovagregénye a Trisztán és Izolda a kelta mondára vezethető vissza. Trisztán megöli a hatalmas vérszomjas óriást, Morholtot, de a küzdelemben maga is halálos sebet kap

A középkor - Világirodalo

 1. dig ketten alkotják: az író, aki írta, és az olvasó, aki olvassa. Középkor (6) Reneszánsz (9) Barokk (2) Felvilágosodás, klasszicizmus, rokokó, szentimentalizmus (10) Romantika (22) Klasszikus modernség, realizmus, naturalizmus, szimbolizmus, impresszionizmus, szecesszi.
 2. az irodalom három, alapvetőnek tartott kifejezésformájának (líra, epika, dráma) összefoglaló neve. A három műnem elkülönítését már az ógörög irodalomban is megfigyelhetjük, ez a hármasság tisztán azonban csak Goethe és Schiller elméleti munkásságában bontakozott ki, a hagyományos műnem- és műfajelméleti.
 3. Az ókor és a középkor fogalma eredetileg a nagy itáliai költőtől, Petrarcától származik, aki Róma gót kifosztását (410) tekintette a dicsőséges antik korszak végének, és az utána következő sötét kor kezdetének. Ma a 476 a legelfogadottabb évszám

Az irodalom első számú terjesztője és művelője a deák (a papi pályára nem lépő iskolázott személy), aki összeköti az irodalom fő ágait: az egyházit, a kolostorit és a népit. A középkor végéről már több magyar nyelvű versünk is fennmaradt, ezek alapján kikövetkeztethető a legrégibb ismert magyar versritmus. középkor kezdetét, s a végét Amerika felfedezésére, 1492-re, mások az angol polgári forradalom kirobbanására 1640-re teszik. Művelődéstörténeti szempontból a középkor szűkebb időszakaszt jelent: az V. századtól bontakozik ki, s a XIV. század első felében kialakuló új korszak, a reneszánsz zárja le

jelentése is megváltozott. Végezetül a szónoklat fogalma is elkülönült, s így alakult ki az irodalom szó sz űkebb értelmezése, a m űvészeti igény ű irodalom. Művész, esztétikai értékek szempontjából megkülönböztetünk irodalmi és irodalom alatti min őségeket Magyar irodalom érettségi tételek; Magyar nyelv érettségi tételek; Szóbeli érettségi gyakorló feladatok. Irodalom feladatok. Feladatok a hat kötelezőhöz; Portrék (egyéb magyar irodalom) Drámatörténet; Határterületek, regionális; Világirodalom; Nyelvtan feladatok; Hogyan írjunk elemzést? (és hogyan ne írjunk

A reneszánsz irodalom igen nagy időszakaszt fog át; bizonyos, hogy másképpen írtak és másképpen olvastak a 13. század végén és a 17. század elején. A közös jegy a világnézet érvényesülése, de e nagy szakaszon belül különböző szakaszokat kell megkülönböztetni A műveltség színtere nálunk is a kolostor és a királyi udvar, a kancellária lett. A román stílusú épületek Géza és István korától jelentek meg. A latin nyelvű írásbeliség bevezetésekor az irodalom fogalma még minden írott szöveget magába foglalt, műfajai közt így a következők a felsorolandók A középkor magyar irodalma - A 11. századtól a 15. századig 2013/12/03 08:00. Művészetek. 0. 0. 3592 megtekintés. A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak. A magyar középkori irodalom az írásbeliséghez kapcsolódik: a lejegyzett szövegekre támaszkodik.

Középkor - Wikipédi

Mi a középkor fogalma az irodalom szerint és történelem szerint? Figyelt kérdés. #tanulás #történelem #irodalom. 2015. ápr. 7. 13:43. 1/4 anonim válasza: A tortenelem szerint a kozepkor a nyugat romai birodalom bukasaval kezdodik (476) es amerika felfedezesevel ert veget (1492) bar a vegerol tobb nezet is van, van aki kesobbre teszi A középkor fogalma történelmi és művelődéstörténeti szempontból eltérő. Korszakolás a történelemben: 476-1492. Korszakolás a művelődéstörténetben: ókeresztény irodalom (2. sz)-- humanizmus kialakulása(14-15.sz) A középkori kultúrán belül elválik egymástól az egyházi és világi kultúra, melyek megteremtették saját műfajaikat A XV. században, a reneszánsz idején tudatosodott az emberekben először, hogy egy új korszak kezdődött, ekkor alakult ki a középkor (media aetas) fogalma. A magyar középkort kb. 1000-től kb. 1530-ig számítjuk. Ebben az időszakban a feudális társadalmi rendet ideológiailag a keresztény egyház igazolta Középkor általános kultúr-, művelődés- és művészettörténeti háttér (középkor, kettős világ- és emberkép, egyházi és világi irodalom; a középkori irodalom műnemei, műfajai, román és gótikus stílus, gregorián) 6.tetel.pd Az állam fogalma Köztudomású, hogy az állam szó csak a 18. századra terjedt el az. A történelmi fogalmak átfogó gyűjteményének összeállítása található cikkünkben, természetesen ABC szerinti rendezés szerint. A fogalomár jelenleg összesen 636 kifejezést tartalmaz, a történelem szinte teljes vertikumát átölelve

Reformáció fogalma irodalom reformáció zanza. A latin reformatio - átalakítás, megjavítás - szóból ered; a XVI. században keletkező, a katolikus egyház ellen irányuló, a polgárság új eszmék iránti igényét kifejező, részben antifeudális eszmei, vallási és társadalmi-politikai mozgalom Az ellenreformáció, más néven katolikus megújulás a katolicizmus törekvése. Több száz magyar irodalom érettségi tétel segít felkészülni a magyar érettségire! Kidolgozott magyar és világirodalmi érettségi tételek az ókortól egészen a modern irodalomig, legyen szó akár a magyar irodalom kiemelkedő alakjairól (Petőfi Sándor, Arany János, Madách Imre, Ady Endre), akár a világirodalom alkotóiról (Shakespeare, Voltaire, Tolsztoj, Thomas Mann) Az egyházi irodalom, a vallásos művelődés a feudális uralkodó osztály érdekeit szolgálta, társadalmi bázisa mégis kiszélesedett: a középkor tömegkultúrája lett. A feudális erők érdekeiket vallásos köntösbe öltöztették, ugyanakkor az antifeudális mozgalmak is vallásos köntösben jelentkeztek irodalom érettségi tétel, tananyag, reneszánsz, középkor, újkor, kiegyezés, reformkor magyar irodalm A középkor (média aetas) fogalma a 15. században született meg, amikor a társadalom rohamos átalakulása, az antik kultúra örökségének felelevenítése, a tudományos és technikai vívmányok, valamint a földrajzi felfedezések tudatosították a kor gondolkodóiban, hogy új korszak kezdődik Európa történetében

A romantika korának irodalmáról - A legújabb könyvek 25% ked

Az államalapítás után az irodalom művelése a latin nyelv ismeretéhez és az egyházi pályafutáshoz kapcsolódott. A középkori írók elsősorban a papok és szerzetesek közül kerültek ki. A magyar irodalom fejlődésében fontos szerepet játszottak a 12. századtól kezdve Itáliában és Nyugat-Európában megnyíló egyetemek is A KÖZÉPKORI EGYETEM A PÉCSI STUDIUM GENERALE . Az egyetem napjainkban egyértelmű fogalmat takar, a legmagasabb szintű felsőoktatási intézményt jelöli, amely a jogszabályok szerint belső autonómiával rendelkezik.Az universitas szó eredeti jelentése bizonyos mértékig eltért a maitól: közösséget, összetartozó csoportot jelentett, a communitashozhasonlóan Vallomás. A vallomás (latin confessio 'bevallás, gyónás') az önéletrajz sajátos fajtája, amelyben a szerző lelki életének, törekvéseinek, világfelfogásának - olykor az önostorozásig menően őszinte -, elmélkedő jellegű feltárása háttérbe szorítja az életút külső eseményeinek rögzítését, s amely így epikolírikus jelleget is nyer Az irodalom, régiesen literatúra az emberiség szellemi munkásságának az a területe, amely maradandó nyelvi alkotások (rendszerint írásba foglalt nyelvi termékek) létrehozásában jelenik meg, illetve ilyen nyelvi alkotások bizonyos egésze is. Szűkebb értelemben minden leírt alkotás, amely nem magán használatra készült, hanem a nyilvánosság számára, még szűkebb. Középkor általános kultúr-, művelődés- és művészettörténeti háttér (középkor, kettős világ- és emberkép, egyházi és világi irodalom; a középkori irodalom műnemei, műfajai, román és gótikus stílus, gregorián) 6.tetel.pd

A hangsúlyos verselés fogalma, alapegysége. 11. A rím fogalma, rímképletek. 12. A lovagi irodalom műfajai, és néhány ismert mű megnevezése. 13. Jellemezd a trubadúrlírát! 14. Jellemezd a vágáns-dalokat! 15. Ismeretek a Carmina Buranaról . 16. Dante Az Isteni színjáték - műfaja, - témája, - költői szándéka A kurzus követelménye: Beugró írásbeli teszt: a szeptember közepétől a honlapon elérhető Adatsor-ban szereplő események, évszámok, nevek, helyszínek stb. listájából. december 11., az óra elején 35 perc. (Kötelező a részvétel, kizárólag sikeres beugró esetén lehet szóbeli vizsgát tenni.

A középkor irodalmának két arca I

A középkor enciklopédiája A középkor világának ábrázolása 10. A reneszánsz Petrarca szonettjei Boccaccio novellái Janus Pannonius epigrammái, elégiái 11. Balassi Bálint Júlia-versek Istenes versek Vitézi énekek 10. osztály A felhasznált tankönyv: Mohácsy Károly: Színes irodalom 10 művelődéstörténeti korszak, korstílus, stílusirányzat - ókori irodalom, középkor, reneszánsz, barokk, rokokó, klasszicizmus, szentimentalizmus. Középkor fogalma Középkor - fogalmak - Yhdistä pari . Középkor - fogalmak. Jaa Jaa. tekijä Mullerk ; 1, Középkor fogalma, periodizációja.Uploaded by. Melinda Czár. ra (2008-02-08) Vizsga: szban 1, Kzpkor fogalma, periodizcija Feloszts: gazdasg, termels, trsadalom szerkezete A termelst s a..; A középkor az európai történelem hármas történelmi korfelosztásában a középső. Forrás és további részletek: http://enciklopedia.fazekas.hu/index2.htm. Strófa-és versszerkezetek Az időmértékes verselés A rím. A hangsúlyos vers. Okos Doboz matematika, írás, olvasás, nyelvtan, környezetismeret, természetismeret, biológia, földrajz, egészségnevelés stb. gyakorló feladatok alsó és.

Korstílusok, stílusirányzatok (a középkortól a realizmusig

Középkor - Literatura - az irodalom és kultúra honlapj

Könyv: Tudáspróba - Irodalom I. - Középiskolai segédkönyv - 903 kérdés és felelet/Irodalomelmélet, ókor, középkor, reneszánsz, reformáció - Vasné Tóth.. Bevezetés. Géczi János A rózsa és jelképei. A keresztény középkor (Gondolat Kiadó, Budapest, 2007) című művét egy sorozat második tagjaként kell értelmeznünk, mely sorozat a rózsa képének felbukkanásait és azok lehetséges jelentéseit kíséri végig az európai kultúrtörténetben 1. Középkor és a reneszánsz humanizmus (1000-1526) A kiadvány megtekintéséhez regisztráljon és lépjen be! Regisztráció és belépés után 30 percig előfizetés nélkül olvashatja a kiválasztott művet, majd 6 és 12 hónapos előfizetéseink közül választhat Akrosztikon (gör. Akrosz sztikhosz: szélső verssor): olyan költemény vagy strófa, ahol a kezdőbetűk összeolvasva értelmes szöveget, szót adnak ki Allegória (gör. Másról beszélni): költői képben megjelenő gondolatalakzat; lényege, hogy kettős jelentése van: egy közvetlen és egy átvitt értelmű; Archaikus népi imádság: jobbára a szenvedéstörténet kánoni és. Bevezetés az irodalomba: 11: Az irodalom eredete, fogalma, szerepe: 13: Umberto Eco: A regény mint kozmológiai tény: 14: Wislava Szymborska: Van, aki szereti a verse

Irodalom zanza.t

nemzeti irodalom fogalma* Sinkö Ervin A nemzeti irodalom fogalma nem olyan magától értet ődő, mint ahogy A középkor századaiban még az .a közösség is hiányzik, amit egyébként a közös nyelv jelent, mert a középkori magyar irodalom hivatalos nyelv A középkor az egyes művészeti ágakat nem tekintette önállónak. Úgy vélték, hogy egy magasabb rendű feladat, az építészet szolgálatában állnak. A román templomok szobordísze általában néhány, különösen fontosnak látszó helyre összpontosult: a bejáratra, az oszlopfőkre, az olvasópultra, a párkárnyokra. A stílus fogalma, jelentései * a nyelv használatának módja: az a mód, ahogyan az ember szóban vagy írásban kifejezi magát, mondanivalója kifejezésére használja a stíluselemeket és a stilisztikai formákat. A magyar irodalom rövid stílustörténete: - középkor: latin nyelvi stílusformák átvétele, ősi magyar nyelv. Ehhez képest a keresztény középkor fogalma alapvetően eltér a tudásról és a hozzá vezető útról, s erről a pontról kiindulva jobban megközelíthetjük a mű által feltárt jelentésrétegeket. Friedrich: A szavak szellemi jelentése a középkorban. In Az ikonológia elmélete: szöveggyűjtemény az irodalom és.

Irodalomtanulás » Irodalmi műfajo

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez Magyar nyelv és irodalom Az emberi erőforrások minisztere által 6. október 4 -én elfogadott általános tájékoztató anyag 7.évi minősítés Római kori fogalmak Eadem magistratuum vocabula: A hivataloknak csak a neve maradt meg Aerarium militare: pénzalap a veteránok ellátására. Aerarium Saturni: államkincstár. Ager publicus: közös földek. Agitáció: intrika, titkos szervezkedés. Ancillae: városi rabszolgák. Arabia Felix: belső Arábia. Auctoritas: tekintély, befolyás. Auxili: provinciálisokból szervezett.

Történelmi korszakok - Wikipédi

Középkor. Reneszánsz színház. Stilisztika: határtudomány, irodalom és nyelvészet határán helyezkedik el, ezért megkülönböztethetünk leíró nyelvészeti stilisztikát, amely a nyelv kifejezőerejét, Fogalma - a beszélő lelkiállapotának, a hallgatóhoz és a témához való viszonyának megnyilatkozása. A középkori magyar irodalom Jegyzetek Közzétéve 2018-04-27 , admin 2018-05-04 A XV. században, a reneszánsz idején tudatosodott az emberekben először, hogy egy új korszak kezdődött, ekkor alakult ki a középkor ( media aetas ) fogalma A keresztény hit egyik alapja ugyanis a földi és túlvilági létben, a mennyországban és a.

középkor művészete: a 6-15. század európai művészete, két nagy, kiforrott korszaka a →román stílus és a gótika (→gótikus építészet, →gótikus művészet, →gótikus szobrászat).. - Miként a →középkor fogalma, úgy a ~ kifejezés is a 19. sz: merült föl. A ~ két határpontja a →népvándorlás és a →reformáció.. 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM évfolyam A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. A tantárgy tanítása és tanulása különösen alkalmas a társadalom közösen vallott értékeinek közvetítésére. Tartalommal tölti meg és erısíti a nyelvi és kulturális identitást, a nemzeti önazonosságot. Alszeghy Zsolt (1931) A magyar középkor szintézise, Élet 22: 231. Bán Imre (1964) Horváth János előadásai a régi magyar irodalomról, Studia Litteraria 2: 15-28. Baros Gyula (1931) Horváth János: A magyar irodalmi műveltség kezdetei. Szent Istvántól Mohácsig , Irodalomtörténet 20: 252-260.. Barta János-Szauder József (1949) A magyar irodalom. 5 A középkor szakaszai: Korai középkor (5-10. század) Virágzó középkor( század) Késői középkor erkölcsi elvek fegyverforgatás irodalom nyelvek A hét lovagi készség A lovaggá válás szakaszai apród fegyverhordozó lovag. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudománya A kötet nem korlátozódik a tételes jog tanulmányozásának előfeltételét képező olyan jogi alapfogalmak rövid magyarázatára, mint a jogalkotás, jogalkalmazás, jogforrás, jogszabály, jogi norma, jogtétel, jogviszony vagy alanyi jog, hanem emellett részletesen tárgyalja a jog- és állambölcseletnek azokat a kérdéseit is, amelyek megértéséhez nincs szükség előzetes.

A jó üzlet (9789634333456) - A legújabb könyvek 25% kedvezmé

Középkor - Magyar irodalom - Fazeka

Forum RomanumA keresztényszocializmus

Irodalmi fogalmak - IRODALOMÓR

Stílus - Reneszánsz irodalom

EGYETEMES KÖZÉPKOR TÖRTÉNET SZEMINÁRIUMI TEMATIKA 2008-2009. tanév 1. téma: Bevezetés (a középkor fogalma, a középkor kiterjedése és határai) 2. téma: A Római Birodalom válsága. A barbárok (kelták, hunok, avarok) 3. téma: Barbár királyságok (Odoaker állama, vandálok, osztrogótok, burgundok, vizigótok, langobardok Az egyházi irodalom m űfajai. Himnuszok. 11. A középkor irodalma. Kolostori irodalom. Az egyházi irodalom m űfajai. Legendák. 12. Els ő magyar nyelvemlékeink. Halotti beszéd és Könyörgés. Ómagyar Mária-siralom. 13. A középkor irodalma. Világi irodalom. Lovagi költészet. Walter von der Vogelweide 14. A középkor világi.

Nevelés és iskola az európai középkor ezer évében (300-1300) I. A középkor és a kereszténység . I.1. Középkori neveléstörténet Magyarországon . Fináczy Ernő és Prohászka Lajos neveléstörténet A midrás fogalma(i) •Midrás mint tevékenység: a Tóra / Héber Biblia késő-ókori rabbikus értelmezése a tanházakban. •Drás mint exegetikai eszköz (vö. pardész): a midrás-tevékenység egyik technikája, a szöveg kreatív értelmezése, új jelentésrétegek kihámozása a szöveg pontos megfigyelésével

A kultúra fogalma * * Létezik-e magyarul a 2-es jelentés? ez egyik oka lehet hosszú karrierjének Középkor Cultus és cultura szinonimitása fennmarad; csak az újkorban tűnik el, és akkor sem teljesen, vö. pl. vallás, tudomány, művészet, irodalom, társadalom A tárgyiasulás előfeltétele az átfogó. A szépirodalom általában komolyabb hangvételű, mélyebb mondanivalójú, a szórakoztató irodalom pedig könnyed időtöltésnek való, nem kell mély mondanivalót keresni benne. Annak ellenére, hogy egymás ellentétei, néha nem is egyértelmű eldönteni

Latin nyelvű középkori irodalom (XI-XIV

A középkor magyar irodalma - A 11

irodalom között. Hagyományőrzés. A magyarországi és az európai kultúrák népzenéjének, hagyományvilágának A ritmus fogalma A metrum fogalma - egyszerű és összetett ütemek A középkor zeneelmélete - hexachordok, Arezzói Guido A többszólamúság kezdeti - orgánum, orgonapontos, ellenpontos A középkor világi zenéj Még szükebb körü a saját nemzeti M. fogalma, hova az irodalomnak amaz ágait számitjuk, melyekben az alanyi és művészi, és ezekkel kapcsolatban az egyéni és nemzeti elemnek jelentősebb szerep jut: tehát a költői, általán a szépirodalmat, a szónoklatot a tudományos irodalom ágai közül a történelmet, bölcsészetet. Irodalom tételsor Életművek: Petőfi - Az apostol, Arany János balladái, Ady Endre szimbolizmusa a Léda-versek tükrében, Babits Mihály - Jónás Könyve, Kosztolányi Dezső - Édes Anna, József Attila kései költészete - Az utolsó vershármas Portrék: Balassi Bálint szerelmi költészete, A műfajok sokfélesége Csokonai Vitéz Mihály költészetében, Vörösmarty. A középkor és a feudalizmus fogalma a történetírásban 2. Népvándorlás és barbár államok. (a jogilag egységes nemesség és jobbágyság kialakulása, a mezőgazdaság, az ipar és a városfejlődés jellemzői). 3. Királyi hatalom és rendi politizálás 1301-1526. Az erő fogalma, mérése, legismertebb erőfajták 6 a Biblia fogalma, részei, felosztása; dúsítás A KÖZÉPKOR IRODALMÁBÓL. 14 ÓRA 57. A középkor középkor, kettős világ- és emberkép, Legendák, intelmek, geszták - a középkori irodalom néhány további jellemző prózaműfaja legenda (intelem, királytükör, geszta, totemállat) előfeltételtudás megteremtése.

A középkor fogalma. Annak megértése, hogy az irodalmi művekben érintett alapvető emberi kérdések koronként és alkotónként újból és újból megfogalmazódnak. (középkor). Az európai irodalom nagy hagyományai, kódjai. A történelmi és művelődéstörténeti korszakolás problémáinak megértése, érzékenyítés a. 3 Boda Eszter sportmenedzser, főiskolai tanársegéd (EKF) Az Eszterházy Károly Főiskolán szerzett sportszervező diplomát 2009-ben, eseményszer-vező és rekreáció-turisztika specializációval kiegészítve. 2011-ben a Semmelweis Egyete Szeretethimnusza; a kánon, a prófécia, az evangélium, a passió, az apokalipszis fogalma. Világirodalom - az európai irodalom a 4-15. században (középkor) Szemelvények a 4-14. századi európai irodalomból: Augustinus: Vallomások (A kerti jelenet), Assis 1. Régi magyar irodalom - irodalom fogalma: 1830-as évektől - korábban minden, ami írott volt egy egységet képzett -> R..

 • Alberto guerra filmek és tv műsorok.
 • Várandósság alatt kerülendő ételek.
 • Eladó lakás miskolc majláth.
 • Lvt padló.
 • Hólyagnyaki merevség.
 • Saját háttérkép készítése.
 • Müller drogéria termékek.
 • Diszplázia jelentése.
 • Lottómilliomos film.
 • Windows 10 home termékkulcs.
 • Kemal idezetek.
 • Racsnis huzalfeszítő.
 • Költészet világnapja 2017.
 • Macska mérgek.
 • Székletben fehér giliszta.
 • Árnyékoló babakocsira.
 • Idézetek képekkel.
 • Eladó kertes házak budapesten.
 • Bob marley wikipedia.
 • Félreléptem fáj a bokám.
 • Instagram name generator.
 • Metamfetamin előállítása.
 • Rántott csirkemell sütőben.
 • Ábel anita.
 • Csirkemell filé rendelés.
 • Fogas viccek.
 • Ránctalanító pakolás házilag.
 • Apocalypto.
 • Lovas mesék magyar.
 • Ingatlanközvetítői díj fizetése.
 • Hogyan legyek fotogén.
 • Miramare kastély képek.
 • Törpe foxterrier.
 • John deere hungarian.
 • Sanimix zuhanypanel.
 • Heisenberg orlai.
 • Sors szinoníma.
 • Idézetek a szabad életről.
 • Kiszárad a torkom éjszaka.
 • Kókuszos sütik.
 • Yamaha yzf 600r thundercat wikipedia.